EEN OVERZICHT VAN MIJN PUBLICATIES

De afgelopen decennia heb ik voor diverse vakbladen artikelen geschreven. Het betreft vooral btw-bulletin (Kluwer) waar ik als redacteur en auteur aan verbonden ben en regelmatig artikelen publiceer – vanwege mijn werk als fiscaal advocaat – vooral over BTW-formeelrechtelijke onderwerpen. Mijn eerste artikel betrof mijn doctoraalscriptie ‘Mede- aansprakelijkheid voor douanerechten en accijnzen’ die in 1989 bij Nobel Tax Media als bijlage van een vaktijdschrift voor indirecte belastingen (Nobel Tax Media) is gepubliceerd. Ook buiten de btw heb ik een aantal artikelen geschreven op het gebied van het fiscale procesrecht.

Sinds 2006 heb ik ook diverse artikelen geschreven over mediation. Een daarvan gaat over Pre Mediation en mijn ervaringen daarbij in de startup omgeving van Startupbootcamp. Ook heb ik in een artikel aandacht besteed aan ‘medarb’ – een mengvorm tussen mediation en arbitrage. Partijen proberen er met behulp van een mediator eerst zelf uit te komen en lukt dat niet dan beslist de mediator.

PUBLICATIES RONDOM BELASTINGEN

Het is stil aan de overkant, Hertogs Beschouwt
Verlaagde btw-tarieven onder vuur! BTW Bulletin 2024, nr 2
‘Les jeux sont faits’ met ‘ne bis in idem’ of gloort er hoop Hertoghs Beschouwt
Voorwaardelijke naheffingsaanslag bij Btw-fraude is ook een optie, Hertoghs Beschouwt
Verlaagde btw-tarieven onder vuur: consument betaalt de prijs! Hertoghs Beschouwt
Btw-nultarief voor groenten en fruit – ja graag! BTW brief 2023, nummer 4
Btw-nultarief voor groente en fruit – ja natuurlijk, Hertoghs Beschouwt
‘Corona btw schulden’: van uitstel komt uiteindelijk afstel, BTW Bulletin, 2023, nr 14
Operation Admiral: ‘EPPO hol jij mien klomp’n eem vast?’, Hertoghs Beschouwt
Het schip ingaan met een btw-verklaring? Fiscale berichten voor het Notariaat, nummer 12, December 2022
Het neutraliteitsbeginsel voor de BTW ‘In de Mix’, BTW Bulletin 2022 nr 78
Het neutraliteitsbeginsel voor de BTW In de Mix, Hertoghs Beschouwt
Woo-Waarom wordt de een wel en de ander niet voor de btw gecontroleerd, Hertoghs Beschouwt
Prinsjesdag Formeel beschouwt, Hertoghs Beschouwt
Class action in fiscalibus, Hertoghs Beschouwt
Bij nader inzien, Hertoghs Beschouwt
De jacht op BTW, vaar eens een andere koers, Hertoghs Beschouwt
Coronacrisis en de btw, voorkomen is beter dan genezen (3), BTW Bulletin 2021 nr 11
Het is vroeg kerst dit jaar, Hertoghs Beschouwt
Geen drang of dwang tot Horizontaal Toezicht, Hertoghs Beschouwt
Spijtoptant moet misbruik coronasteun straffeloos kunnen melden, Hertoghs Beschouwt
Coronacrisis en de btw, voorkomen is beter dan genezen (2), BTW Bulletin 2021 nr 48
Omarm de kritische geest en zend hem niet heen, Hertoghs Beschouwt
Blauw en groen kleuren ook rood, Hertoghs Beschouwt
Coronacrisis en de btw, voorkomen is beter dan genezen (1), BTW Bulletin 2020 nr 82
Rechtsbescherming btw ondernemer is dringend aan verbetering toe BTW bulletin 2020  nr 9
Horizontaal toezicht wederzijds vertrouwen in belastingzaken behoeft geen contract, Hertoghs Beschouwt
Zwaar geëscaleerde belastingdossiers, Hertoghs Beschouwt
‘Fiscale lastpost’ kost minstens twaalf miljoen per jaar
Fiscale eenheid einde zekerheid vooraf BTW Bulletin 2019, nr 62
De bewijslast bij btw-fraude- ‘wist of behoorde te weten’ BTW Bulletin 2019, nr 57
Fiscale lastposten WFR september 2019
#Grandtheft Europe Onthullingen over btw carrouselfraude BTW Bulletin 2019, nr 48
De jacht op btw, Hertoghs Beschouwt.
Snel als een slak kom met overgangsrecht voor het verlaagde btw tarief, Hertoghs Beschouwt.
Aftrek van btw op advocaatkosten in een strafprocedure in geschil BTW-bulletin 2019, nr 19 
Fiscale rechtsbescherming bij invordering- wel uitstel maar geen afstel graag, Hertoghs Beschouwt
De strijd om een btw-neutrale behandeling van e-books duurt nog even voort BTW Bulletin 2019, nr 17
Is de nieuwe digitax een ongeoorloofde omzetbelasting? BTW Bulletin 2018, nr 12
Ook dat nog – aftrek van btw advocaatkosten strafprocedure, Hertoghs Beschouwt
Fiscale neutraliteit speelt een belangrijke rol in de btw, BTW Bulletin 2018, nr 80
De rol van het fiscale neutraliteitsbeginsel in de omzetbelasting Hertoghs Beschouwt
Het einde van de suppletieplicht op basis van art. 10a AWR? BTW Bulletin, 2018 nr 9
Geef de ondernemer bij in de afgelopen jaren te veel betaalde btw altijd toegang tot de fiscale rechter, NL Fiscaal, Opinie 2018/0039
HvJ Volkswagen AG een verlichting voor de teruggaaf van btw? BTW Bulletin 2018 nr 35
HvJ Farkas: geen aftrek tenonrechte betaalde btw, wel een vordering op de leverancier en fiscus BTW Bulletin 2018 nr 3
Massaal bezwaar BTW correctie privegebruik auto’ s BTW Bulletin 2017 nr 12
Scholenconstructie en misbruik van recht; blijven zitten of toch (over) stag? BTW Bulletin 67
Naschrift Abbey National II BTW Bulletin 2016
Aansprakelijkheid FE BTW niet ism Unierecht BTW Bulletin 2017 nr 7 en 8
Credit nota’s BTW Bulletin 2016
Hoe medisch is cosmetisch BTW Bulletin 2016 nr 1
Schending Unirecht RVRO BTW Bulletin 2016 nr 9
Systematische belemmering aftrek van btw in strijd met doeltreffendheidsbeginsel BTW Bulletin 2016 nr 27
Recente ontwikkelingen in btw scholenconstructies BTW Bulletin 2015 nr 10
E book een ongelijke strijd BTW Bulletin 2015 nr 9
De toepassing van de Bpm dubbele wp BTW Bulletin 2015 nr 4
Btw vrijstelling voor medische diensten NVCG december 2015
De controleaanpak Belastingdienst CAB BTW Bulletin 2015 nr 5
De aftrek van btw staat niet meer rotsvast ML RV BTW Bulletin 2015 nr 2
CG Managzine BTW vrijstelling cosmetische diensten december 2015
BTW-bulletin, Naschrift Auto als dividenduitkering BTW Bulletin 2014
De afnemer voor de BTW tuchtrechter RVMLB 2014 nr 4
Btw scholenconstructies en misbruik van recht 2014 RVML BTW Bulletin 2014 nr 9
Btw ecommerce RVML BTW Bulletin 2014 nr 10
Afschaffing PPR BTW Bulletin 2014 nr 5
Uitvoering en controle nieuwe btw regelgeving telecom BTW Bulletin 2014 nr 10
Wetsvoorstel vereenvoudiging ec berichtenverkeer BTW Bulletin 2014 nr 5
Wist of behoorde te weten RVML BTW Bulletin 2014 nr 8
Een auto als dividenduitkering belast met btw, BTW Bulletin 2013 nr 12
De totstandkoming van het nieuwe btw stelsel voor ecom BTW Bulletin 2013 nr 11
The importance of Indirect Taxes NOB Expose 2012
Art 10a AWR BTW Bulletin 2012 nr 2
Algemene bestedingsbelasting in Caribisch Nederland BTW Bulletin 2011
Is een bpm vrije huurauto nog steeds mogelijk BTW Bulletin 2011 nr 12
Onbehoorlijk bestuur van de HR BTW Bulletin 2011 nr 3
Btw ontwijkende structuren BTW Bulletin 2011 nr 2
De gevolgen van de Vierde tranche Awb voor de btw-praktijk BTW Bulletin 2010 nr 62
Bewijsvermoeden bestuursaansprakelijkheid omzetbelastingschuld onevenredig BTW Bulletin 2010 nr 44 
FSVU Magazine 2009-2010 Nr. 2, Mei 2010
Btw koepelvrijstelling kan weer vooruit BTW Bulletin 2009
Btw fraude een update BTW Bulletin 2009 nr 11
Ziekenhuislease: Never a dull moment in de btw 2008 BTW Bulletin nr_ 2
Btw regelgeving financiële diensten BTW Bulletin 2008 nr 6
NOB financiele vrijstellingen 2007
Ziekenhuislease MBB 2007 – 12
Pensioenfondsen in het nieuws BTW Bulletin 2007, nr. 12
Halifax post! BTW Bulletin 2006 nr 78
Halifax Europese fraus legis in de BTW BTW Bulletin 2006, nr 20
BTW bulletin, BTW-vrijstelling collectief vermogensbeheer 2een beetje meer duidelijkheid 2006
BTW bulletin, BTW-groeten uit Brussel! 2006
BTW bulletin, De fiscus en De Vinkenslag werkinstructie naar aanleiding van vrijplaatsenbeleid 2005
BTW Bulletin november 2005, Nr. 11
Identificatie- en meldingsplicht voor financiele dienstverlener in aantocht BTW Bulltin 2002
BTW bulletin Paddo’s, hennepstekken en btw 2001
BTW bulletin, De vierde tranche van de AWB. Kan de belastingadviseur straks ook een boete krijgen 2000
BTW bulletin, Het wetsvoorstel op het BTW-compensatiefonds samengevat 2000
De vierde tranche TFB 2000 – 5
De voorlopige voorziening in fiscalibus 2000, TvFB 2000 nr 5
Wijzigingen in de overdrachtsbelasting, BTW Bulletin 1999 nr 94
Het nieuwe fiscaal kort geding, BTW Bulletin 1999 nr 43
BTW-vrijstelling voor werkgevers- en werknemersorganisaties, BTW Bulletin 1999 nr 5
Onrechtmatig handelen en BTW, BTW Bulletin 1998 nr 82
WODC-rapport over BTW-fraude in de Europese Unie, BTW Bulletin 1997 nr 6
Wijzigingen BTW op telecomdiensten, BTW Bulletin 1997 nr 21
Wat moet de ondernemer op zijn factuur vermelden in de EU, BTW Bulletin 1997 nr 35
Voorstel Europese Commissie wijzigingen BTW op telecomdiensten, BTW Bulletin 1997 nr 1
Margeregeling bij verhuur gevolgd door verkoop, BTW Bulletin 1997 nr 52
BTW-regelgeving telecom definitief vastgesteld, BTW Bulletin 1997, nr 33
Effectrapportage afschaffing fiscale grenzen tweede halfjaar 1996, BTW Bulletin 1997 nr 26
Eindejaarstips voor de BTW, BTW Bulletin 1996 nr 75
BTW-nieuws Prinsjesdag, BTW Bulletin 1996, nr 59
Wijzigingen BTW-regelgeving in Zwitserland, BTW Bulletin 1996 nr 39
Oninbare vorderingen en BTW, BTW Bulletin 1996 nr 11
Teruggaaf BTW in Noorwegen, BTW Bulletin 1996 nr 72
Sales Tax op de Nederlandse Antillen, BTW Bulletin 1996 nr 35
De Tweede Vereenvoudigingsrichtlijn, BTW Bulletin 1995 nr 3
BTW-fraude, BTW Bulletin 1995 nr 10
Bewijsvoering nultarief bij intracommunautaire transacties, BTW Bulletin 1995 nr 6
Van Europees BTW-nieuws naar een nog completer BTW-bulletin 1995, nr 1
BTW 1993 cursusboek Thuisdocent 1992
BTW na 1992, nog vele vragen onbeantwoord, TTM nr 4 
Data Juridica, Douanevervoer van goederenData Juridica, Teruggaaf van buitenlandse BTW
Data Juridica, Fraude met belastingen bij invoer
Data Juridica, Douanevervoer van goederen
Data Juridica, Bezwaar en beroep in douanezaken
EG-besluitvorming Moret Ernst & Young belastingadviseurs, adviesgroep omzetbelasting 1990
Mede-aansprakelijkheid voor douane- en accijnzen, doctoraal scriptie RV 1989

PUBLICATIES RONDOM MEDIATION

Een goed gesprek met de fiscus, Salarisrendement April 2023
Mediation in fiscale straf- en fraudezaken – believe it or not, it is there Hertoghs Beschouwt #262
TBSH Ontwikkelingen op het gebied van mediation in fiscale strafzaken Vos en Molenaars
De ontwikkelingen op het gebied van Fiscale mediation in Nederland Tijdschrift voor Mediation en Conflictmanagement TMD 2020 4
Mediationwetegeving klaar voor de start Hertoghs Beschouwt #190 november 2020
Mediationwetgeving-What else? Hertoghs Beschouwt #152 Februari 2020
Mediation in fiscale strafzaken, Hertoghs Beschouwt #77 augustus 2018
Mediation als ‘gamechanger” om fiscale problemen op te lossen – Maandblad Belasting Beschouwingen September 2017
In relatietherapie met de Belastingdienst FD, 1 Juli 2017
Mogelijkheden Mediation vaak onderbenut – Vakblad Register adviseurs Juni 2017
Publication NL practice mediation tax conflicts – Roelof ENG 2015
Presentatie_Horizontaal_Toezicht_fiscale advocatuur 2014
Mediation van belastinggeschillen in NL – NL VL tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement 2014
Tijdschrift Conflicthantering ‘Waarom wachten op een conflict: pre mediation’ nr 6 2012
Tijdschrift conflicthantering ‘Why wait for a conflict: pre mediation’ nr 6 2012
Mediation-en-arbitrage-in-belastingzaken_roelof_vos RB 2012
Is horizontaal toezicht door de belastingdienst een effectief toezichtmiddel 2010
Medarb artikel Van Mens bundel 2010
HT en Handhavingsconvenanten NVAB 2009
Mediation in belastingzaken TFB 2007 – 7
Velerlei gestalten mediation 2007