Wie gaat de miljarden coronaschulden afboeken?

Demissionair staatssecretaris van Financiën Van Rij zwaait bijna af en kan straks vanuit de IMF-toren toekijken hoe het coronabelastingschuldendossier wordt vervolgd. Op 30 mei 2024 heeft Van Rij de Tweede Kamer nog een laatste keer geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de coronabelastingschuld. Er staat nog EUR 9,6 miljard open.Zijn opvolger ldsinga krijgt deze aap op zijn schouders. Generieke kwijtschelding […]