ACHTERGROND

ACHTERGROND

Mijn loopbaan kenmerkt zich door een zekere veelzijdigheid en is zeker niet een rechte streep. Ik ben dankbaar dat ik bij vooraanstaande kantoren zoals Arthur Andersen, Hertoghs advocaten en Partner-Mediation mijn bijdrage mag leveren. Ik heb altijd veel met jonge mensen gewerkt. Wat ik heb gemerkt is dat als je hen vertrouwen geeft, ze gaan bloeien. Datzelfde geldt breder voor onderlinge relaties. Vandaar ook de one-liner op de homepage. De afgelopen jaren ben ik ook actief als Mediator in verschillende zaken. Met name bij Accelerator Startupbootcamp hebben we het nut van pre(ventieve) mediation ontdekt. Zowel voor startups als binnen de organisatie van startupbootcamp internationaal. Mede deze combinatie van activiteiten maakt mijn werkende leven elke dag weer boeiend.

OPLEIDINGEN

1983 Examen VWO, Stedelijk Lyceum te Zutphen
1989 Doctoraal examen Fiscaal Recht, Rijksuniversiteit Groningen
1989 – 1992 Beroepsopleiding stichting opleiding belastingadviseurs
1994 – 1997 Beroepsopleiding advocatuur, Nederlandse Orde van Advocaten
2005 Postdoctorale opleiding Mediation (ADR) voor juristen en MFN Mediator
2008 Assessment gecertificeerd MfN Mediator
2013 Start promotie onderzoek ‘Fiscale neutraliteit in de omzetbelasting’, Universiteit van Tilburg

WERKERVARING

2014 – heden Partner/Advocaat-belastingkundige Hertoghs Advocaten, Amsterdam
en MfN Mediator Partner-Mediation, Amsterdam (vanaf 2017)
2009 – 2013 Advocaat-belastingkundige VMW Taxand, Amsterdam
In de functies Aandeelhouder/gevolmachtigde VMW Taxand NV; Voorzitter fiscale praktijkgroep
1995 – 2008 Advocaat en belastingadviseur, Arthur Andersen, lid van de maatschap, Amstelveen
In de functies Belastingadviseur, Deloitte belastingadviseurs BV; Aandeelhouder/gevolmachtigde; Lid MT Deloitte belastingadviseurs BV; Serviceline leader Indirect Tax NL; European Indirect Tax Leader FSI
1991 – 1995 Advocaat (1994) en belastingadviseur Graham, Smith & Partners, Amsterdam
1989 – 1991 Belastingadviseur Ernst & Young, belastingadviseurs, Rotterdam

NEVENFUNCTIES

2017 – heden lid Tax Committee Confederation Fiscale Europeenne (CFE)
2016 – 2022 Gastdocent Oefenrechtbank Tilburg University
2014 – heden Mediator Raad van Tucht van de Nederlandse Orde Belastingadviseurs (NOB)

2023 – heden Mediator Raad van Tucht van NIRV
2013 – heden Promotie-onderzoek Tilburg University: Fiscale neutraliteit in de omzetbelasting
2011 – heden Bestuurder en adviseur bij Startupbootcamp
2010 – heden Bestuurslid Association for Corporate Growth (ACG), NL chapter
2009 – heden Mediator Rechtbanken Haarlem en Amsterdam
2009 – 2018 Bestuurslid Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB)
2008   Lid Raad van Toezicht Accent Indirecte Belastingen
2007 – 2024 Lid van het bestuur en secretaris Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM)
2002 – heden Docent Moot Court, Fiscaal Recht, Universiteit Leiden
2000 – 2023 Docent Procesvoering, Stichting Opleiding Belastingadviseurs (SOB)
2000   Gastdocent Werk- en Refereercollege, Rijksuniversiteit Groningen
1999 – 2009 Docent Procesvoering, Federatie Belastingacademie (FB)
1995 – 1997 Gastdocent International Tax Academy (IBFD) in Amsterdam

LIDMAATSCHAPPEN

Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVMA)
International Fiscal Association (IFA)
Vereniging voor Belastingwetenschap
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB, tot en met 2013)
Vereniging voor Fiscale Mediaton (VFM)
Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB)
Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM)
Register Mediatorsfederatie Nederland (Mfn)
Register Alternative Dispute Resolution (ADR)