EEN OVERZICHT VAN MIJN PUBLICATIES

De afgelopen jaren heb ik vooral voor btw bulletin als redacteur en auteur diverse artikelen gepubliceerd over BTW onderwerpen. Mijn eerste artikel betrof mijn doctoraalscriptie die in 1989 bij Nobel Tax Media als bijlage van een BTW vaktijdschrift werd gepubliceerd.

Sinds 2006 heb ik een aantal artikelen geschreven over mediation. Een daarvan gaat over Pre Mediation en mijn ervaringen daarbij in de start-up scene van startupbootcamp. Ook heb ik in een artikel aandacht besteed aan ‘medarb’ – een mengvorm tussen mediation en arbitrage. Partijen proberen er met behulp van een mediator eerst zelf uit te komen en lukt dat niet dan beslist de mediator.

PUBLICATIES RONDOM BTW

Fiscale rechtsbescherming bij invordering- wel uitstel maar geen afstel graag, Hertoghs Beschouwt
Is de nieuwe digitax een ongeoorloofde omzetbelasting? BTW Bulletin 2018, nr 12
Ook dat nog – aftrek van btw advocaatkosten strafprocedure, Hertoghs Beschouwt
Fiscale neutraliteit speelt een belangrijke rol in de btw, BTW Bulletin 2018, nr 80
De rol van het fiscale neutraliteitsbeginsel in de omzetbelasting Hertoghs Beschouwt
Het einde van de suppletieplicht op basis van art. 10a AWR? BTW Bulletin, 2018 nr 9
Geef de ondernemer bij in de afgelopen jaren te veel betaalde btw altijd toegang tot de fiscale rechter, NL Fiscaal, Opinie 2018/0039
HvJ Volkswagen AG een verlichting voor de teruggaaf van btw? BTW Bulletin 2018 nr 35
HvJ Farkas: geen aftrek tenonrechte betaalde btw, wel een vordering op de leverancier en fiscus BTW Bulletin 2018 nr 3
Massaal bezwaar BTW correctie privegebruik auto’ s BTW Bulletin 2017 nr 12
Scholenconstructie en misbruik van recht; blijven zitten of toch (over) stag? BTW Bulletin 67
Aansprakelijkheid FE BTW niet ism Unierecht BTW Bulletin 2017 nr 7 en 8
Credit nota’s BTW Bulletin 2016
Hoe medisch is cosmetisch BTW Bulletin 2016 nr 1
Schending Unirecht RVRO BTW Bulletin 2016 nr 9
Systematische belemmering aftrek van btw in strijd met doeltreffendheidsbeginsel BTW Bulletin 2016 nr 27
Recente ontwikkelingen in btw scholenconstructies BTW Bulletin 2015 nr 10
E book een ongelijke strijd BTW Bulletin 2015 nr 9
De toepassing van de Bpm dubbele wp BTW Bulletin 2015 nr 4
Btw vrijstelling voor medische diensten NVCG december 2015
De controleaanpak Belastingdienst CAB BTW Bulletin 2015 nr 5
De aftrek van btw staat niet meer rotsvast ML RV BTW Bulletin 2015 nr 2
CG Managzine BTW vrijstelling cosmetische diensten december 2015
De afnemer voor de BTW tuchtrechter RVMLB 2014 nr 4
Btw scholenconstructies en misbruik van recht 2014 RVML BTW Bulletin 2014 nr 9
Btw ecommerce RVML BTW Bulletin 2014 nr 10
Afschaffing PPR BTW Bulletin 2014 nr 5
Uitvoering en controle nieuwe btw regelgeving telecom BTW Bulletin 2014 nr 10
Wetsvoorstel vereenvoudiging ec berichtenverkeer BTW Bulletin 2014 nr 5
Wist of behoorde te weten RVML BTW Bulletin 2014 nr 8
Een auto als dividenduitkering belast met btw, BTW Bulletin 2013 nr 12
De totstandkoming van het nieuwe btw stelsel voor ecom BTW Bulletin 2013 nr 11
The importance of Indirect Taxes NOB Expose 2012
Art 10a AWR BTW Bulletin 2012 nr 2
Onbehoorlijk bestuur van de HR BTW Bulletin 2011 nr 3
Is een bpm vrije huurauto nog steeds mogelijk BTW Bulletin 2011 nr 12
Btw ontwijkende structuren BTW Bulletin 2011 nr 2
Btw koepelvrijstelling kan weer vooruit BTW Bulletin 2009
Btw fraude een update BTW Bulletin 2009 nr 11
Btw regelgeving financiële diensten BTW Bulletin 2008 nr 6
NOB financiele vrijstellingen 2007
Ziekenhuislease MBB 2007 – 12
De vierde tranche TFB 2000 – 5
De voorlopige voorziening in fiscalibus 2000, TvFB 2000 nr 5
Wijzigingen in de overdrachtsbelasting, BTW Bulletin 1999 nr 94
Het nieuwe fiscaal kort geding, BTW Bulletin 1999 nr 43
BTW-vrijstelling voor werkgevers- en werknemersorganisaties, BTW Bulletin 1999 nr 5
Onrechtmatig handelen en BTW, BTW Bulletin 1998 nr 82
WODC-rapport over BTW-fraude in de Europese Unie, BTW Bulletin 1997 nr 6
Wijzigingen BTW op telecomdiensten, BTW Bulletin 1997 nr 21
Wat moet de ondernemer op zijn factuur vermelden in de EU, BTW Bulletin 1997 nr 35
Voorstel Europese Commissie wijzigingen BTW op telecomdiensten, BTW Bulletin 1997 nr 1
Margeregeling bij verhuur gevolgd door verkoop, BTW Bulletin 1997 nr 52
BTW-regelgeving telecom definitief vastgesteld, BTW Bulletin 1997, nr 33
Effectrapportage afschaffing fiscale grenzen tweede halfjaar 1996, BTW Bulletin 1997 nr 26
Eindejaarstips voor de BTW, BTW Bulletin 1996 nr 75
BTW-nieuws Prinsjesdag, BTW Bulletin 1996, nr 59
Wijzigingen BTW-regelgeving in Zwitserland, BTW Bulletin 1996 nr 39
Oninbare vorderingen en BTW, BTW Bulletin 1996 nr 11
Teruggaaf BTW in Noorwegen, BTW Bulletin 1996 nr 72
Sales Tax op de Nederlandse Antillen, BTW Bulletin 1996 nr 35
De Tweede Vereenvoudigingsrichtlijn, BTW Bulletin 1995 nr 3
BTW-fraude, BTW Bulletin 1995 nr 10
Bewijsvoering nultarief bij intracommunautaire transacties, BTW Bulletin 1995 nr 6
Van Europees BTW-nieuws naar een nog completer BTW-bulletin 1995, nr 1
BTW na 1992, nog vele vragen onbeantwoord, TTM nr 4 
Data Juridica, Douanevervoer van goederenData Juridica, Teruggaaf van buitenlandse BTW
Data Juridica, Fraude met belastingen bij invoer
Data Juridica, Douanevervoer van goederen
Data Juridica, Bezwaar en beroep in douanezaken
Mede-aansprakelijkheid voor douane- en accijnzen, doctoraal scriptie RV 1989

PUBLICATIES RONDOM MEDIATION

Mediation in fiscale strafzaken, Hertoghs Beschouwt #77 augustus 2018
Mediation als ‘gamechanger” om fiscale problemen op te lossen – Maandblad Belasting Beschouwingen September 2017
In relatietherapie met de Belastingdienst FD, 1 Juli 2017
Mogelijkheden Mediation vaak onderbenut – Vakblad Register adviseurs Juni 2017
Publication NL practice mediation tax conflicts – Roelof ENG 2015
Presentatie_Horizontaal_Toezicht_fiscale advocatuur 2014
Mediation van belastinggeschillen in NL – NL VL tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement 2014
Tijdschrift Conflicthantering ‘Waarom wachten op een conflict: pre mediation’ nr 6 2012
Tijdschrift conflicthantering ‘Why wait for a conflict: pre mediation’ nr 6 2012
Mediation-en-arbitrage-in-belastingzaken_roelof_vos RB 2012
Is horizontaal toezicht door de belastingdienst een effectief toezichtmiddel 2010
Medarb artikel Van Mens bundel 2010
HT en Handhavingsconvenanten NVAB 2009
Mediation in belastingzaken TFB 2007 – 7
Velerlei gestalten mediation 2007