De strijd om btw neutrale behandeling van e-books duurt nog even voort

Eerder kwamen wij tot de conclusie dat de belastingplichtige geduldig moest afwachten tot de Europese politiek een einde zou maken aan het verschil in btw- behandeling tussen fysieke boeken en e-books. Het heeft tot 2 oktober 2018 geduurd om op Europees niveau overeenstemming te bereiken over een voorstel waarbij de lidstaten een verlaagd of nultarief kunnen invoeren op elektronische publicaties. Op elektronische en fysieke publicaties kan nu dus hetzelfde btw-tarief worden toegepast. De Nederlandse politiek heeft aangegeven het verlaagde tarief voor elektronische boeken, kranten en tijdschriften nog steeds per 1 januari 2020 aan te willen passen.

In dit artikel gaan wij opnieuw in op de btw-behandeling van elektronische en fysieke publicaties. Welke rechtsbescherming genieten belastingplichtigen in het jaar 2019 in deze ontstane btw-situatie? En is op dit moment sprake van een schending van de fiscale neutraliteit?