Aftrek van btw op advocaatkosten in een strafprocedure in geschil

Een fiscale strafprocedure waar natuurlijke- en rechtspersonen bij betrokken zijn, brengt doorgaans veel kosten met zich mee. Een ondernemer kan de btw op kosten die zien op de onderneming in aftrek brengen voor zover deze kosten zien op belaste prestaties. De btw vormt daarmee geen kostenpost voor de ondernemer. Maar hoe zit het met de kosten die een natuurlijk persoon maakt in een fiscale strafprocedure die verband houdt met de rechtspersoon? Lees hier het artikel.