Fiscale neutraliteit speelt een belangrijke rol in de btw

In de periode 1 januari 2017 tot 1 oktober 2018 heeft het HvJ zich over circa 145 belastingzaken uitgelaten. In één op de tien btw-zaken speelt de fiscale neutraliteit een centrale rol. De auteurs hebbende de in het jaar 2017 en 2018 gepubliceerde rechtspraak van het HvJ geanalyseerd. Wat met name opvalt is dat in het jaar 2017 de fiscale neutraliteit in de zin van het gelijkheidsbeginsel aan de orde kwam, terwijl in 2018 (tot op heden) uitspraken zijn gedaan over de fiscale neutraliteit als beginsel van neutrale btw-behandeling.

In dit artikel gaan wij nader in op de twee verschijningsvormen van het beginsel van fiscale neutraliteit waarbij de fiscale procedures bij het HvJ als uitgangpunt worden genomen. Lees het volledige artikel via deze link Fiscale neutraliteit speelt een belangrijke rol in de btw.