Hof van Justitie Volkswagen AG: een verlichting voor de teruggaaf van btw?

HvJ Volkswagen AG: een verlichting voor de teruggaaf van btw?
mr. R. Vos en mr. R. Jeronimus in BTW-bulletin 2018/35

Op 21 maart 2018 heeft het HvJ in de zaak C-533/16 antwoord gegeven op de vraag of het Unierecht zich tegen een regeling verzet waarin pas jaren na levering van goederen alsnog btw in rekening is gebracht en betaald, het recht op btw teruggaaf wordt ontzegd op grond van een formele vervaltermijn zodat het verzoek om teruggaaf van btw wordt geweigerd. In BTW-bulletin 2018/35 gaan Roelof Vos en Ron Jeronimus in op het arrest van het HvJ en maken zij een koppeling met de thans in Nederland geldende formele vereisten rondom het recht op aftrek van voorbelasting. Klik hieronder voor het volledige artikel.

BTW-bulletin, HvJ Volkswagen AG een verlichting voor de teruggaaf van btw