Mediation als ‘gamechanger’ om fiscale conflicten op te lossen

Na een algemene introductie in het onderwerp mediation als gamechanger en een weergave van een tweetal praktijksituaties wordt ingegaan op de inzet van mediation bij belastingconflicten. Daarbij worden besproken de mediation via de Belastingdienst en vervolgens de mediation naast rechtspraak. Het artikel wordt afgesloten met conclusie en slotopmerkingen. Lees hieronder het gehele artikel.

Maandblad Belasting Beschouwingen September 2017