FISCALE MEDIATION

Heeft u als belastingplichtige als individu (natuurlijk persoon) danwel als ondernemer (rechtspersoon) een conflict met de belastingdienst? Wilt u dit conflict efficiënt oplossen zonder tussenkomst van de rechter of op andere wijze oplossen dan via een juridische procedure? Dan is Fiscale Mediation een geschikt middel om vastzittende conflicten en langlopende processen binnen de fiscale praktijk te doorbreken.

Wij beheersen niet alleen het fiscale recht maar heb ook uitgebreide praktijk ervaring en excellente onderhandelingsvaardigheden. Wij werken volgens de zogenaamde Harvard methode van principieel onderhandelen die aan de Universiteit van Harvard is ontwikkeld.

[Volgens het Harvard Negotiation model worden de mensen van het probleem gescheiden oftewel ‘hard op de zaak, zacht op de persoon’, richt men zich op belangen, niet op posities, zoekt men naar oplossingen in wederzijds belang en dringt men aan op objectieve criteria].

Zo kijken wij samen met u ‘voorbij het winnen en/of verliezen’ en komen we tot een betere gang van zaken om met onenigheid af te rekenen en behalen wij excellente onderhandelingsresultaten.